Oficina de Atención de Programas Sociales y Asistenciales – Montevideo

  • Información aos centos de galegos emigrantes e aos seus descendentes, dos diferentes programas organizados pola Secretaría Xeral de Emigración.
  • A difusión e publicidade nos diferentes medios de comunicación deses programas para achegalos ao maior número posible de interesados.
  • A colaboración coa Fundación Galicia Emigración na difusión, asesoramento e atención personalizada aos solicitantes e o proceso de datos para os programas que esa entidade ofrece a galegos e descendentes de galegos en situación de risco social.
  • Elaboración dos diferentes ISAS nos que se describen o panorama da colectividade máis necesitada e que brindan un mapa por zonas, barrios, interior ou capital do país.
  • A difusión de programas culturais que permitan coñecer outra realidade de Galicia, a súa cultura, as súas vivencias e os seus costumes.
  • Conexión coa Secretaría Xeral de Emigración mediante o rexistro telemático das solicitudes que se tramitan na oficina.